Galenit (leštěnec olověný, blejno olověné) - PbS

Galenit je sulfid olovnatý. Je to poměrně rozšířený minerál, který tvoří často společně se sfaleritem hydrotermální ložiska, obvykle žilná ale i jiná. Je znám již od starověku. Sloužil a stále slouží jako ruda olova, z nějž byly kdysi vyráběny vodovodní trubky a nejrůznější předměty, a také jako ruda stříbra, z něhož byly vyráběny mince a stříbrné šperky. Galenity totiž často obsahují až 1% stříbra, a to především v podobě vtroušených mikroskopických zrníček rozmanitých sulfidů stříbra (akantit, diaforit, freibergit, matildit, proustit, pyrargyrit, stefanit, miargyrit, freieslebenit aj.). Oproti jiným sulfidům lze galenit poměrně dobře roztavit, takže se dobře zpracovává. Galenit je šedý, kovového vzhledu, neprůhledný, dokonale štěpný podle ploch krychle, na štěpných plochách je silně lesklý. Je nápadně těžký. Tvoří jemně až hrubě zrnité agregáty, poměrně často tvoří dobře omezené krystaly tvaru krychle, které bývají někdy otupeny plochami osmistěnu. Vzácněji se vyskytuje čistě v podobě osmistěnů. Olovo vyrobené z galenitu se používá při výrobě akumulátorů a baterií, slouží k ochraně některých předmětů před korozí, jako stínidlo proti rentgenovému a radioaktivnímu záření, používá se do slitin, z nichž se vyrábějí například ložiska, pájky apod. Některé sloučeniny olova se používají jako bílé, červené či žluté pigmenty. Používá se ve sklářském, keramickém, gumárenském, textilním průmyslu a při výrobě léčiv. Hlavními producenty olova jsou Austrálie, Čína, USA, Peru, Kanada, Mexiko a Švédsko. Stejné země jsou také hlavními producenty stříbra, které má také velmi rozmanité využití, například v elektrotechnice a při výrobě nejrůznějších slitin a sloučenin. V Čechách se galenit těžil v hlubinných dolech na žilných ložiscích, především ve Stříbře západně od Plzně, v Oloví v Krušných horách, v Kutné Hoře a v Příbrami. Galenity ze Stříbra měly velmi nízký obsah stříbra (méně než 0,1 %), takže z nich bylo vyráběno v podstatě pouze olovo, které v historických dobách sloužilo především při rafinaci stříbra vyrobeného z komplexních sulfidických rud (pyrit + sfalerit + galenit aj.) ve stříbrných hutích v Kutné Hoře a v Příbrami. Toto olovo ovšem nestačilo, takže se muselo dovážet ze zahraničí, hlavně z Polska, kde jsou velká ložiska olova. Olovo vyprodukované v Oloví sloužilo především ve stříbrných hutích v Jáchymově. Galenity z Příbrami a z Kutné Hory sloužily jako rudy stříbra i olova. V Příbrami tvořil galenit na souměrných žilách pásky až 20 cm mocné; v dutinách byly nacházeny jeho až 3 cm velké krystaly. Zvláště velké dutiny s krychlovými krystaly galenitu až 20 cm velkými byly nacházeny při těžbě na žilách ve Stříbře. Ve světě je ložisek galenitu celá řada, stejně jako nalezišť, z nichž na mineralogický trh přicházejí pěkné drůzy dobře omezených krystalů. Za všechny jmenujme například doly v oblasti Madanu v Bulharsku nebo Dalněgorsk v Rusku.


Ukázky  vzorků :


mineral-1

Krystal - krychle galenitu (PbS), obrostlý krystaly křemene (SiO2)

Rozměry vzorku 8 x 13 cm - hrana krychle 6 cm.
# Stříbro - Dlouhá žíla.

mineral-2

Krystaly galenitu (PbS) na křemeni (SiO2).

Rozměry vzorku 10 x 12 cm - největší krystal 1 cm.
# Stříbro - Dlouhá žíla.

mineral-3

Krystaly galenitu (PbS).

Rozměry vzorku 7 x 9 cm - největší krystal 1,7 cm.
Bohutín # Řimbaba (slepá jáma) 24. patro - Severozápadní řimbabská žíla.

mineral-4

Detail předcházejícího vzorku.

mineral-5

Krystaly sideritu (FeCO3) na galenitu (PbS).

Rozměry vzorku 12 x 6 cm - jednotlivé krystaly  4 mm.
Bohutín # Rudolf  17. patro - Klementská žíla.

mineral-6

Krušková žílovina (krušek = jemně vtroušená rudnina v křemité hornině) s krystaly galenitu (PbS).

Rozměry vzorku 8 x 8 cm - největší krystal o hraně 1 cm.
Březové hory # Prokop.

mineral-7

Krystaly galenitu (PbS) s krystalem červeného sfaleritu (ZnS).

Rozměry vzorku 6 x 5 cm - krystaly galenitu 4 mm.
Bohutín # Rudolf  23. patro - Klementská žíla.

mineral-8

Vyredukované krystaly galenitu (PbS) porostlé červenými krystaly sfaleritu (ZnS) a krystaly dolomitu (CaMg(CO3)2).

Rozměry vzorku 13 x 5 cm - krystaly sfaleritu 4 mm.
Bohutín # Rudolf - Klementská žíla.

mineral-9

Krystaly galenitu (PbS) s náběhovými barvami na krystalech křemene (SiO2) a pyritu (FeS2).

Rozměry vzorku 8 x 4 cm - krystaly galenitu do 3 mm.
Březové Hory # Anna - krušková žílovina.

mineral-10

Krystaly galenitu (PbS) s krystaly dolomitu (CaMg(CO3)2).

Rozměry vzorku 7 x 5 cm - krystaly galenitu 2 mm.
Bohutín # Rudolf  17. patro - Klementská žíla.

mineral-11

Krystaly galenitu (PbS) typ steinmannit.

Rozměry vzorku 10 x 5 cm.
Bohutín # Rudolf  23. patro - Klementská žíla.

mineral-12

Krychlové krystaly galenitu (PbS).

Rozměry vzorku 13 x 7 cm - největší krystal 1,5 cm.
Milíkov u Stříbra.

mineral-13

Vyredukované krystaly galenitu (PbS), porostlé sideritem(FeCO3), červeným sfaleritem (ZnS) a kalcitem (CaCO3).

Rozměry vzorku 10 x 6 cm.
Bohutín # Rudolf  25. patro - Klementská žíla.

mineral-14

Krystaly galenitu (PbS) se sideritem (FeCO3),

Rozměry vzorku 5 x 6 cm - krystaly galenitu 3 mm.
Bohutín # Rudolf  21. patro - Klementská žíla.

mineral-15

Krystaly galenitu (PbS) tetraedritového vzhledu s náběhovými barvami.

Rozměry vzorku 9 x 5 cm - galenitové krystaly do 4 mm.
Bohutín # Rudolf  21. patro - Klementská žíla.

mineral-16

Krychlové galenitové (PbS) krystaly narostlé na křemeni (SiO2).

Rozměry vzorku 8 x 5 cm - jednotlivé krystaly do 1,5 cm.
# Stříbro - Dlouhá žíla.

mineral-17

Galenit (PbS) s kalcitem (CaCO3).

Rozměry vzorku 20x20 cm.
# Rudolf Bohutín - Klementská žíla.


Návštěvy stránek

Dnes 9

Včera 20

Za týden 71

Za měsíc 456

Celkem 86555

Currently are 4 guests and no members online

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com