Pyromorfit  -  Pb5(PO4)3Cl

Pyromorfit - je fosfát olova s chlorem. Je velmi blízký s podobným, ale o něco vzácnějším kampylitem (mimetesitem), s nímž tvoří vzájemné přechody dané tím, že fosfor se ve struktuře pyromorfitu může zastupovat s arsenem. Pyromorfit je nejčastěji sytě zelený, méně často hnědý, šedý či žlutý. Je křehký a má lasturnatý lom. Tvoří jehličkovité až sloupečkovité krystaly s mastným až silným leskem, popřípadě také kůry a ledvinité agregáty. Pyromorfit vzniká jako produkt přeměny galenitu na rudních žilách. U nás se drůzy pěkných až 2 cm velký krátce sloupcovitých krystalů vyskytly v dutinách rudních žil ve starých olověných dolech v Oloví v Krušných horách; pěkné ukázky pocházejí i z příbramských dolů. Kulovité, zelené, hnědé až šedé, na povrchu sametové agregáty pocházejí z dutin rudních žil olověných dolů ve Stříbře. Množství nalezišť sběratelsky atraktivních ukázek pyromorfitu je po celém světě; v současné době přicházejí na sběratelský trh s minerály především bohaté vzorky pyromorfitu z Číny.


Ukázky  vzorků:


Mineraly-6

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - hrudka

Limonitizovaná žílovina
Rozměr vzprku 5x4x3 cm - soudečkové krystaly do 4 mm

Mineraly-7

Pyromorfit -  Pb5(PO4)3Cl

Šestiboké vyšší krystaly do 2 mm
Rozměr vzorku 6x3.5 cm

Mineraly-8

 Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - hrudka, jasně trávově zelený

Prokřemenělá hornina
Rozměry vzorku 4.5x4.5 cm - krystaly špačkovité do 6 mm

Mineraly-10

 Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - žlutozelený

Jehličkové krystaly 3 mm
Rozměr vzorku 7x6 cm

Mineraly-12

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - hrouda

Žlutozelené krystaly do 3 mm
Rozměr vzorku 5x4x2 cm

Mineraly-19

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - drobné krystaly do 2 mm

Limonitizovaná hornina
Rozměr vzorku 10x15 cm

Mineraly-21

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl

Žluté krystaly na limonitu
Rozměr vzorku 7x5 cm

Mineraly-22

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl

Soudečkové krystaly do 2 mm
Rozměr vzorku 7x5 cm

Mineraly-23

Pyromorfit -  Pb5(PO4)3Cl

Drobné krystaly na limonitu
Rozměr vzorku 18x12 cm

 


 

Kampylit  -  Pb[(As,P)OH]3Cl

Kampylit - je následující člen v řadě pyromorfit-kampylit. Vzniká oxidací galenitu a je poněkud vzácnější nežli pyromorfit.Tvořil citrónově až světle žluté soudečkovité krystaly. V březohorské části ložiska se vyskytoval ve vyšších patrech na dole Vojtěch. Nalezen byl na Václavské žíle ve formě šedobílých sloupcovitých krystalů . Nejkrásnější vzorky pocházely z horních pater dolu Ševčín. Jednalo se o hnědé ledvinité agregáty až 1 cm velké, které narůstaly na pukliny v drobách. Obvykle asocioval se zvětralým galenitem. V Bohutíně byl jeho výskyt poněkud hojnější. Vyskytoval se na dole Řimbaba (hlavně na 9.p.) .

 

Ukázky  vzorků :


Mineraly-9

Kampylit zelené barvy (vlevo tmavý cerusit)

Podložka - krystalovaný křemen
Rozměr vzorku 8x5 cm - jednotlivé krystaly do 2.5 mm

Mineraly-13

Kampylit žlutozelené barvy

Krystaly do 3 mm nasedají na křemen
Rozměr vzorku 7x7 cm

Mineraly-20

Kampylit šedobílé barvy

Limonitizovaná hornina prostoupená 1 cm silným proužkem galenitu
Rozměry vzorku 9x6 cm - jednotlivé krystaly do 4 mm

 


 

Cerusit  -  PbCO3

Cerusit - je uhličitan olovnatý. Vzniká přeměnou galenitu zejména na ložiscích olova. Tvoří krystaly velmi rozmanitého vzhledu. Je bezbarvý až bílý, šedý, nažloutlý i černý, průsvitný. Je mastně lesklý, a to zejména na lomu. V Čechách se nejhezčí ukázky cerusitu vyskytovaly v dutinách na rudních žilách v olověných dolech ve Stříbře, západně od Plzně, kde jeho dobře omezené krystaly dosahovaly velikosti až 5 cm (obvykle pouze do 1 - 2 cm). Pěkné krystaly se vyskytovaly také v olověných dolech v Oloví v Krušných horách a v Příbrami. Největší krystaly cerusitu se našly v dolech v M´Fouati v Kongu (až 18 cm velké) a v Tsumebu v Namibii.Na některých ložiscích cerusit občas sloužil jako ruda olova, zejména pokud se vyskytoval ve směsi se zrnitým galenitem.


Ukázky  vzorků :


Mineraly-11

Cerusit - černé krystaly spolu se stetefeldtitem

Vzorek na křemeni je bohatý na stříbro
Rozměry vzorku 9x5 cm

Mineraly-16

Cerusit doprovázející pyromorfit

Krystaly cerusitu do 6 mm, pyromorfitu do 2 mm - vše na limonitu
Rozměry vzorku 9x8 cm

Mineraly-18

Cerusit PbCO3

Podložka křemen
Rozměry vzorku 9x8 cm - jednotlivé krystaly do 6 mm 

Linarit  -  PbCu(SO4)(OH)2

Linarit - vzniká oxidací Cu a Pb sulfidů. Nově byl nalezen v asociaci se serpieritem a brochantitem na dole Anna a v haldovém materiálu dolu Lill. V haldovém materiálu dolu Lill byly nalezeny temně modré, prizmatické krystaly milimetrových velikostí. Byl určen také z materiálu pocházejícího z 9. patra dolu Řimbaba, kde tvořil trsy sytě modrých, izometrických i lineárně protažených krystalů o velikosti do 3 mm narostlých na cerusit, limonit a malachit. Na haldě dolu Řimbaba v Bohutíně byl místy nalézán velmi hojně a to jako drobné krystalky, či povlaky pokrývající plochu až několik cm2. Nově byl zjištěn v materiálu z 2. patra dolu Prokop (Jánská žíla) ve formě lokálně hojných krystalických povlaků spolu s chalkozínem a bornitem nebo ve formě až 1 mm velkých temně modrých krystalů.


Ukázky  vzorků:


Mineraly-14

Linarit a stetefeldtit na tmavém cerusitu

Krystaly na prokřemenělé hornině
Rozměry vzorku 6x6 cm

Mineraly-17

Linarit natékající na bílý cerusit, provázeno drobnými krystaly azuritu

Vše ve 4 cm silné žílovině - krystaly cerusitu do 11 mm
Rozměry vzorku 10x8 cm


Návštěvy stránek

Dnes 0

Včera 10

Za týden 0

Za měsíc 275

Celkem 65766

Currently are one guest and no members online

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com