Pyromorfit  -  Pb5(PO4)3Cl

Pyromorfit - je fosfát olova s chlorem. Je velmi blízký s podobným, ale o něco vzácnějším kampylitem (mimetesitem), s nímž tvoří vzájemné přechody dané tím, že fosfor se ve struktuře pyromorfitu může zastupovat s arsenem. Pyromorfit je nejčastěji sytě zelený, méně často hnědý, šedý či žlutý. Je křehký a má lasturnatý lom. Tvoří jehličkovité až sloupečkovité krystaly s mastným až silným leskem, popřípadě také kůry a ledvinité agregáty. Pyromorfit vzniká jako produkt přeměny galenitu na rudních žilách. U nás se drůzy pěkných až 2 cm velký krátce sloupcovitých krystalů vyskytly v dutinách rudních žil ve starých olověných dolech v Oloví v Krušných horách; pěkné ukázky pocházejí i z příbramských dolů. Kulovité, zelené, hnědé až šedé, na povrchu sametové agregáty pocházejí z dutin rudních žil olověných dolů ve Stříbře. Množství nalezišť sběratelsky atraktivních ukázek pyromorfitu je po celém světě; v současné době přicházejí na sběratelský trh s minerály především bohaté vzorky pyromorfitu z Číny.


Ukázky  vzorků:


Mineraly-6

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - hrudka

Limonitizovaná žílovina
Rozměr vzprku 5x4x3 cm - soudečkové krystaly do 4 mm

Mineraly-7

Pyromorfit -  Pb5(PO4)3Cl

Šestiboké vyšší krystaly do 2 mm
Rozměr vzorku 6x3.5 cm

Mineraly-8

 Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - hrudka, jasně trávově zelený

Prokřemenělá hornina
Rozměry vzorku 4.5x4.5 cm - krystaly špačkovité do 6 mm

Mineraly-10

 Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - žlutozelený

Jehličkové krystaly 3 mm
Rozměr vzorku 7x6 cm

Mineraly-12

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - hrouda

Žlutozelené krystaly do 3 mm
Rozměr vzorku 5x4x2 cm

Mineraly-19

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl - drobné krystaly do 2 mm

Limonitizovaná hornina
Rozměr vzorku 10x15 cm

Mineraly-21

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl

Žluté krystaly na limonitu
Rozměr vzorku 7x5 cm

Mineraly-22

Pyromorfit - Pb5(PO4)3Cl

Soudečkové krystaly do 2 mm
Rozměr vzorku 7x5 cm

Mineraly-23

Pyromorfit -  Pb5(PO4)3Cl

Drobné krystaly na limonitu
Rozměr vzorku 18x12 cm

 


 

Kampylit  -  Pb[(As,P)OH]3Cl

Kampylit - je následující člen v řadě pyromorfit-kampylit. Vzniká oxidací galenitu a je poněkud vzácnější nežli pyromorfit.Tvořil citrónově až světle žluté soudečkovité krystaly. V březohorské části ložiska se vyskytoval ve vyšších patrech na dole Vojtěch. Nalezen byl na Václavské žíle ve formě šedobílých sloupcovitých krystalů . Nejkrásnější vzorky pocházely z horních pater dolu Ševčín. Jednalo se o hnědé ledvinité agregáty až 1 cm velké, které narůstaly na pukliny v drobách. Obvykle asocioval se zvětralým galenitem. V Bohutíně byl jeho výskyt poněkud hojnější. Vyskytoval se na dole Řimbaba (hlavně na 9.p.) .

 

Ukázky  vzorků :


Mineraly-9

Kampylit zelené barvy (vlevo tmavý cerusit)

Podložka - krystalovaný křemen
Rozměr vzorku 8x5 cm - jednotlivé krystaly do 2.5 mm

Mineraly-13

Kampylit žlutozelené barvy

Krystaly do 3 mm nasedají na křemen
Rozměr vzorku 7x7 cm

Mineraly-20

Kampylit šedobílé barvy

Limonitizovaná hornina prostoupená 1 cm silným proužkem galenitu
Rozměry vzorku 9x6 cm - jednotlivé krystaly do 4 mm

 


 

Cerusit  -  PbCO3

Cerusit - je uhličitan olovnatý. Vzniká přeměnou galenitu zejména na ložiscích olova. Tvoří krystaly velmi rozmanitého vzhledu. Je bezbarvý až bílý, šedý, nažloutlý i černý, průsvitný. Je mastně lesklý, a to zejména na lomu. V Čechách se nejhezčí ukázky cerusitu vyskytovaly v dutinách na rudních žilách v olověných dolech ve Stříbře, západně od Plzně, kde jeho dobře omezené krystaly dosahovaly velikosti až 5 cm (obvykle pouze do 1 - 2 cm). Pěkné krystaly se vyskytovaly také v olověných dolech v Oloví v Krušných horách a v Příbrami. Největší krystaly cerusitu se našly v dolech v M´Fouati v Kongu (až 18 cm velké) a v Tsumebu v Namibii.Na některých ložiscích cerusit občas sloužil jako ruda olova, zejména pokud se vyskytoval ve směsi se zrnitým galenitem.


Ukázky  vzorků :


Mineraly-11

Cerusit - černé krystaly spolu se stetefeldtitem

Vzorek na křemeni je bohatý na stříbro
Rozměry vzorku 9x5 cm

Mineraly-16

Cerusit doprovázející pyromorfit

Krystaly cerusitu do 6 mm, pyromorfitu do 2 mm - vše na limonitu
Rozměry vzorku 9x8 cm

Mineraly-18

Cerusit PbCO3

Podložka křemen
Rozměry vzorku 9x8 cm - jednotlivé krystaly do 6 mm 

Linarit  -  PbCu(SO4)(OH)2

Linarit - vzniká oxidací Cu a Pb sulfidů. Nově byl nalezen v asociaci se serpieritem a brochantitem na dole Anna a v haldovém materiálu dolu Lill. V haldovém materiálu dolu Lill byly nalezeny temně modré, prizmatické krystaly milimetrových velikostí. Byl určen také z materiálu pocházejícího z 9. patra dolu Řimbaba, kde tvořil trsy sytě modrých, izometrických i lineárně protažených krystalů o velikosti do 3 mm narostlých na cerusit, limonit a malachit. Na haldě dolu Řimbaba v Bohutíně byl místy nalézán velmi hojně a to jako drobné krystalky, či povlaky pokrývající plochu až několik cm2. Nově byl zjištěn v materiálu z 2. patra dolu Prokop (Jánská žíla) ve formě lokálně hojných krystalických povlaků spolu s chalkozínem a bornitem nebo ve formě až 1 mm velkých temně modrých krystalů.


Ukázky  vzorků:


Mineraly-14

Linarit a stetefeldtit na tmavém cerusitu

Krystaly na prokřemenělé hornině
Rozměry vzorku 6x6 cm

Mineraly-17

Linarit natékající na bílý cerusit, provázeno drobnými krystaly azuritu

Vše ve 4 cm silné žílovině - krystaly cerusitu do 11 mm
Rozměry vzorku 10x8 cm


Návštěvy stránek

Dnes 10

Včera 15

Za týden 52

Za měsíc 263

Celkem 43770

Currently are 11 guests and no members online

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com